Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Józef Pasiecznik

Pasiecznik Józef

ur. w 1942 roku w m. Słomianki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 573/2014
Biogram
Józef Pasiecznik był działaczem NSZZ „Solidarność” działającego przy Przedsiębiorstwie Urządzeń Technicznych „ZREMB” w Gliwicach. 
Działalność związkową kontynuował także po wprowadzeniu stanu wojennego oraz zdelegalizowaniu struktur związku. Bezpośrednią przyczyną internowania Józefa Pasiecznika w dniu 1 V 1982 r. Zabrzu-Zaborzu była próba zorganizowania demonstracji antyrządowej pod pomnikiem Adama Mickiewicza  w Gliwicach zaplanowanej na dzień 13 V 1982 r. Po zwolnieniu z internowania 23 VII 1982 r, nadal brał czynny udział w różnych formach protestu przeciw istniejącemu ustrojowi. 
Pan Józef Pasiecznik był jednym z głównych inspiratorów i uczestników czterogodzinnego strajku w w/w zakładzie w dniu 10 XI 1982 r., kolportował nielegalne uloteki pt. „Apel”. 
Decyzją dyrekcji Gliwickiego Przedsiębiorstwa Urządzeń Technicznych „ZREMB” w Gliwicach Pan Józef Pasiecznik został zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym oraz na wniosek Kolegium ds. Wykroczeń ukarany grzywną. 
Z racji prowadzonej działalności opozycyjnej podlegał inwigilacji szczególnej przez organy bezpieczeństwa  PRL w ramach takich spraw operacyjnych jak: Kwestionariusz ewidencyjny o kryptonimie „Mały” oraz Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie „Blokada”.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN