Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Morawski Tomasz

Tomasz Grzegorz Morawski

ur. w 1961 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
W 1980 r. podjął studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego i został członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 1980-1981 uczestniczył w protestach i strajkach organizowanych na UW, w tym dotyczących rejestracji NZS i strajkach solidarnościowych ze studentami Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu i Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w kolportaż wydawnictw podziemnych. Od 1982 r. rozprowadzał pismo NZS UW „Druk” i „Tygodnik Mazowsze”. W 1984 r. nawiązał współpracę ze środowiskiem związanym z czasopismem „Niepodległość”. Początkowo zajmował się kolportażem pisma, a jesienią 1984 r. został członkiem Oddziału Warszawskiego Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”. Działał w zespole do spraw kontaktów z pozawarszawskimi oddziałami partii. 
W maju 1985 r. został ukarany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń za udział w manifestacji w Warszawie w dniu 1 maja 1985 r. 
W 1986 r. współtworzył pismo Warszawskiego Oddziału L-DP”N” - „Orientacja na Prawo”, został członkiem redakcji i publikował w nim teksty do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • K. Konoch, Pisma liberalne drugiego obiegu w Polsce w latach 1979-1990, Warszawa 2015
    • Kto był kim w drugim obiegu? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976-1989, red. D. Świerczyńska, Warszawa 1995
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 1, Warszawa 2010, hasło: Orientacja na Prawo