Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Szymkowicz Paweł
Paweł Szymkowicz
ur. w 1938 roku w m. Lida
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 26/2018

Biogram

Pracownik Zakładów Włókien Chemicznych „Stilon” w Gorzowie Wielkopolskim. Był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” na terenie miasta i regionu, gdzie odpowiedzialny był za sprawy finansowe. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową. Kolportował również podziemne wydawnictwa m.in. „Feniks”. Był także osobą, która z ramienia zdelegalizowanej „Solidarności” nawiązał kontakt z przedstawicielami gorzowskiego Związku Młodzieży Antykomunistycznej.
Za swoją działalność niepodległościową w lutym 1984 r. został aresztowany i stanął przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim. Postawiono mu zarzuty należenia do nielegalnej organizacji oraz rozpowszechnianie podziemnych wydawnictw. W dniu 25.07.1984 r. postępowanie zostało umorzone. 
W latach 1982-1989 wchodził w skład redakcji pisma „Solidarność Stilonowska” , wychodzącego w jego zakładzie pracy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN