Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kurtyka Jan

Jan Andrzej Kurtyka

ur. w 1950 roku w m. Ołdrzychowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
Był zaangażowany w kolportaż prasy bezdebitowej, której drukiem zajmował się osobiście (zarówno przed 13 grudnia 1981 r. jak i po zdelegalizowaniu „Solidarności”). Wraz z wybuchem stanu wojennego do czerwca 1982 r. ukrywał się kontynuując działalność związkową w podziemiu. Został internowany 12 czerwca 1982 r., przebywał kolejno w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie, a następnie w Grodkowie. Wolność odzyskał 29 września 1982 r. Po zniesieniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności kolportażowo wydawniczej, w następstwie czego, na wniosek prokuratury 29 czerwca 1985 r. został tymczasowo aresztowany. Areszt opuścił 18 listopada 1985 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego Wrocław-Krzyki z dnia 24 lutego1986 Jan Kurtyka został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN