Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sokołowski Kazimierz

Kazimierz Sokołowski

ur. w 1966 roku w m. Strzelce Krajeńskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 544/2019
Biogram
Działalność opozycyjną rozpoczął będąc uczniem szkoły średniej. W 1983 r. wstąpił w struktury organizacji młodzieżowej działającej na terenie Gorzowa Wielkopolskiego pod nazwą Ruch Młodzieży Niezależnej. Angażował się w akcje ulotkowo-kolportażowe, w malowanie haseł antykomunistycznych w miejscach publicznych oraz w obronę uwięzionych za odmowę złożenia przysięgi wojskowej. Aktywnie uczestniczył w manifestacjach i demonstracjach na terenie miasta i Polski, niosąc transparenty o treści: „Ruch Młodzieży Niezależnej” „Ruch Wolność i Pokój”, „Solidarność”. Za powyższe działania był czterokrotnie karany grzywną przez Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
Pomimo represji kontynuował swoją działalność opozycyjną w Ruchu Młodzieży Niezależnej. Utrzymywał ścisłe kontakty z działaczami Ruchu Wolność i Pokój. Brał czynny udział w manifestacjach wolnościowych, uczestniczył w spotkaniach z Janem Pawłem II w Szczecinie, a także na Westerplatte i na „Zaspie” w Gdańsku.
W trakcie sporządzania i powielania biuletynu informacyjnego „Sokół” w dniu 7.11.1987 r. w Skwierzynie został zatrzymany przez funkcjonariuszy SB. W konsekwencji został ukarany  4.12.1987 r. przez Kolegium do Spraw Wykroczeń w Międzyrzeczu grzywną oraz kosztami postepowania.
Za odmowę złożenia przysięgi wojskowej z powodów politycznych i z uwagi na brak możliwości odbywania praktyk religijnych Kazimierz Sokołowski został aresztowany 29.12.1987 r., a następnie skazany w 25.01.1988 r. przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Zielonej Górze na 2 lata i 6 miesięcy kary pozbawienia wolności. Karę odbywał w Zakładzie Karnym w Rawiczu. Zwolniony dnia 21.07.1988 r. na mocy amnestii. 
Pan Kazimierz Sokołowski w latach 1984-1990 pozostawał w regularnym zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa, czego dowodem były kilkakrotne rewizje, zatrzymania, przesłuchania i rozmowy ostrzegawcze.  Zastrzeżono mu także wyjazdy zagraniczne.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej