Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łuczak Sławomir

Sławomir Łuczak

ur. w 1943 roku w m. Kolonia Budy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył, w dniach 13-16.12.1981 r., w brutalnie spacyfikowanym strajku okupacyjnym w swoim macierzystym zakładzie pracy. Następnie zaangażował się w działalność podziemną, przechodząc do głębokiej konspiracji. Od wiosny 1984 r. wszedł w skład podziemnej Komisji Zakładowej „Solidarności” WSK Świdnik. W okresie 1984-1985 kierował kolportażem „Grota” pisma związkowego NSZZ „Solidarność” WSK PZL Świdnik i dostarczał pieniądze przeznaczone na kolportaż. Uczestniczył w zebraniach podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” z terenu Świdnika, użyczając swojego mieszkania na tego typu spotkania oraz brał udział w przygotowywaniu i emisji audycji podziemnego Radia „Solidarność” Świdnik. W 1986 r., kiedy SB nasiliła inwigilację środowiska świdnickiej „Solidarności” Sławomir Łuczak był wzywany na przesłuchania. Z powodu swej działalności był objęty inwigilacją do 1988 roku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności hasła rzeczowe: Grot (pismo „S” WSK PZL Świdnik)
    • Encyklopedia Solidarności hasła rzeczowe: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik
    • Tutaj narodziła się wolność, Świdnik 2018
    • Świdnicki Lipiec 1980-2005 – wydawnictwo Urzędu Miasta Świdnik w 25 rocznicę wydarzeń, pod red. Piotra R. Jankowskiego