Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zygfryd Stanisław Siałkowski
ur. w 1937 roku w m. Piastkowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019

Biogram

Zygfryd Siałkowski w latach 1982-1989 prowadził działalność opozycyjną na terenie Wydziału Remontowo - Budowlanego Zakładu Włókien Chemicznych "Elana" w Toruniu. Zajmował się kolportażem prasy podziemnej: "Toruńskiego Informatora Solidarności", "Kontry", "Elany" oraz "Tygodnika Mazowsze" i "Tygodnika Wojennego". Ponadto zajmował się również wypożyczaniem książek z tajnej biblioteki związkowej pracownikom Wydziału Remontowo - Budowlanego.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków