Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Boguski Dariusz

Dariusz Boguski

ur. w 1958 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2015
Biogram
Od końca 1980 r. był współredaktorem pisma Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku pt. „Przy budowie”. Podczas kryzysu bydgoskiego był członkiem Komitetu Strajkowego studentów Filii. Od kwietnia 1981 r. był redaktorem „Biuletynu Informacyjnego” MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Białystok. Po 13 grudnia 1981 r. kierował akcją wywiezienia z siedziby Zarządu Regionu i ukrycia materiałów drukarskich, pieczątek i dokumentów. Zaangażował się w uruchomienie pierwszej w Białymstoku podziemnej drukarni. Od 1982 r. był redaktorem i drukarzem podziemnego „Biuletynu Informacyjnego”, „Naszego Głosu”, „Gońca Wojennego”. 
11 sierpnia 1982 r. został zatrzymany w punkcie kolportażu i osadzony w areszcie w Białymstoku. 6 lipca 1983 r. został zwolniony na mocy ustawy o amnestii. 16 lutego 1984 r. został ponownie aresztowany pod zarzutem druku i rozpowszechniania „Biuletynu Informacyjnego”. W areszcie przebywał do 30 maja 1984 r. W zainteresowaniu operacyjnym Służby Bezpieczeństwa pozostawał do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • M. Kietliński, Ćwierć wieku podlaskiej Solidarności, NSZZ "Solidarność 1980-2005" Region Białystok 1980-2005, Białystok 2005