Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łańduch Ryszard

Ryszard Łańduch

ur. w 1948 roku w m. Porwity
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 211/2018
Biogram
Ryszard Łańduch od 1980 r. zaangażował się w tworzenie struktur NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”, a od marca 1981 r. – NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” na obszarze województwa kaliskiego i wszedł w skład prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” w Poznaniu. Podczas gminnych zebrań założycielskich wygłaszał krytyczne uwagi wobec partii i rządu PRL i nawoływał do walki o rejestrację chłopskiej „Solidarności”. Czynnie włączał się w akcje protestacyjne, m.in. wziął udział w ogólnopolskich strajkach okupacyjnych mieszkańców wsi w Bydgoszczy i Siedlcach oraz uczestniczył w akcji wieszania krzyży w szkołach podstawowych na terenie gminy Opatówek. Od 13.12.1981 r. do 15.02.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim i Głogowie. W latach 1981–1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej