Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krystyna Zofia Czernii

ur. w 1955 roku w m. Chełm
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015
Biogram
Pani Krystyna Czernii z „Solidarnością” Nauczycielską i Wiejską związana była od  października 1980 r. Pracując w Zbiorczej Szkole Gminnej w Białopolu pomagała w opozycyjnej działalności Przewodniczącemu Solidarności Rolników Indywidualnych Eugeniuszowi Wilkowskiemu. Po wprowadzeniu stanu wojennego, mimo przeprowadzenia z Nią w dniu 14.12.1981 r. rozmowy ostrzegawczej, w ramach akcji „Klon”, polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z  działaczami "Solidarności” nietypowanymi do internowania, włączyła się  aktywnie w  działalność w podziemnych strukturach tego związku. Z tego powodu Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła dnia 26.07.1981 i 26.06.1982 r. rewizję w Jej domu.  Krystyna Czernii brała aktywny udział w uroczystościach  i manifestacjach patriotyczno-religijnych w Chełmie, w mszach za Ojczyznę. Wykonała na pielgrzymkę rolników na Jasną Górę  w dniu 4.09.1983 r. transparent z napisem NSZZ RI Solidarność Ziemi Chełmskiej, który został złożony przez E. Wilkowskiego jako wotum. 12.12.1983 r. została zatrzymana na 48 godzin, a w Jej domu w Białopolu przeprowadzono kolejną rewizję. Za swój negatywny, w opinii władz, wpływ na młodzież 27.12.1983 r. została zwolniona z pracy w szkole.  Mimo dosięgających ją represji nie zaprzestała działalności z młodzieżą. Kontynuowała ją od 1.09.1984 r. jako katechetka przy kościele parafialnym Chrystusa Odkupiciela w Chełmie, wpajając młodzieży właściwe wartości i postawy.  W dniu 22.05.1984 r. SB przeprowadziła u Krystyny Czernii kolejną rewizję, a następnie zatrzymała Ją na 48 godzin, uzasadniając to "udziałem w działalności w nielegalnych strukturach byłego NSZZ Solidarność".
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej