Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Patecki Antoni

Antoni Jan Patecki

ur. w 1947 roku w m. Koźmin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Poznaniu, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. W okresie stanu wojennego oraz po jego zakończeniu nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Po 13 grudnia 1981 r. zabezpieczył i ukrywał do 1989 r. dokumentację związkową w swoim domu. Za pośrednictwem brata, ks. Andrzeja Pateckiego nawiązał kontakt z Marianem Jasińskim, działaczem „Solidarności” ze Szczecina i Adamem Kowalczykiem, działaczem opozycji ze Śląska, który zakładał Grupy Oporu Społecznego. Poprzez ww. działaczy oraz Grupę Oporu Społecznego w Chorzowie z Andrzejem Kurpanikiem na czele otrzymywał czasopisma takie jak „KOS – Pismo Komitetu Obrony Solidarności”, „RIS – Regionalny Informator »Solidarności« Śląsko-Dąbrowskiej”, „Tygodnik Mazowsze”, „Szerszeń”, „Grot”, „Obraz” oraz „Korzenie”, które rozprowadzał w okresie od 1984–1989 na terenie Poznania oraz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mochach. W okresie stanu wojennego wspierał rodziny internowanych. Od 1984 r. współpracował z Edwardem Grześkowiakiem, internowanym w okresie od 13.12.1981 do 5.07.1982 r. oraz jego żoną Krystyną, z którą brał udział w mszach świętych za Ojczyznę oraz pielgrzymkach ludzi pracy do Częstochowy i Wielenia. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków