Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zdzisław Ciniewicz

ur. w 1948 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 145/2019
Biogram
Zdzisław Ciniewicz był przewodniczącym Komitetu Strajkowego w Białostockich Zakładach Przemysłu Owocowo-Warzywnego. 8 – 9 września oraz od 28 września do 2 października 1980 r. brał udział w strajkach zorganizowanych w BZPOW. Od października 1980 r. pełnił funkcje przewodniczącego Komitetu Założycielskiego „Solidarności”, członka prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, a także członka Zarządu Regionu. 
 W czerwcu 1981 r. był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Białystok. Od lipca do października 1981 r. współtworzył Białostocki Komitet Obrony Więzionych za Przekonania.  Po wprowadzeniu stanu wojennego wraz z Franciszkiem Wierzchowskim i Zenonem Juszczakiem podjął próbę organizacji strajku w BZPOW. Ukrył dokumenty związkowe, wydawnictwa niezależne i sztandar KZ „S”. 
14 grudnia 1981 r. został zatrzymany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku. 4 stycznia 1982 r. został zwolniony z internowania i w tym samym dniu ponownie aresztowany, a następnie skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z 11 lutego 1982 r.  na półtora roku więzienia. Został osadzony w Zakładzie Karnym w Bartoszycach.  19 maja 1982 r. Sąd Najwyższy postanowieniem Izby Karnej zawiesił wykonanie kary na 5 lat. 26 maja 1982 r. został zwolniony. Był wielokrotnie przesłuchiwany.


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność” 1980-1989. Polska Środkowo-Wschodnia, t. 5, pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010.
    • M. Kietliński, Ćwierć wieku podlaskiej Solidarności, NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980-2005, Białystok 2005.