Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jakubowski Stanisław

Stanisław Jakubowski

ur. w 1952 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Stanisław Jakubowski prowadził działalność opozycyjną w latach 1981-1989. Był aktywnym członkiem NSZZ ,,Solidarność'', drukarzem i kolporterem materiałów bezdebitowych.
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Zaangażował się w pracę na rzecz podziemnych struktur ,,S''. W okresie od lutego do końca marca 1982 r. sporządzał i rozpowszechniał w Gorzowie Wielkopolskim ulotki antypaństwowe, za co 02.04.1982 r. został zatrzymany. Następnie 06.04.1982 r. został tymczasowo aresztowany w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu. 
Został skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu w dniu 08.05.1982 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat, a także opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 3000 zł oraz poniesienie kosztów postępowania sądowego. Dnia 08.05.1982 r. wydano także zarządzanie zwolnienia, co skutkowało uchyleniem środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego. Pan Jakubowski przebywał w areszcie w okresie od 02.04.1982 r. do 08.05.1982 r. Ostatecznie postanowieniem z dn. 29.07.1983 r. o zastosowaniu amnestii, SOW postanowił złagodzić skazanemu okres próby, wyznaczony indywidualnym aktem łaski wydanym przez Radę Państwa, przez ustanowienie jej nowego okresu do dn. 31.12.1985 r. 
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną pozostawał pod kontrolą operacyjną Służby Bezpieczeństwa, od 1982 roku został objęty zastrzeżeniem wyjazdów.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej