Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Miodowicz Konstanty
Konstanty Bronisław Miodowicz
ur. w 1951 roku w m. Gniewkowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2015

Biogram

Należał do Studenckiego Komitetu Solidarności, a następnie do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Brał udział w spotkaniu delegacji NZS z Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wysunęła żądania zniesienia obowiązkowej nauki języka rosyjskiego, ekonomii politycznej i filozofii marksistowskiej. Aktywnie uczestniczył w organizowaniu strajku protestacyjnego na uczelniach krakowskich. Jako członek Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania na terenie Krakowa był przewodniczącym Ogólnopolskiego Studenckiego Komitetu na Rzecz Osób Więzionych za Przekonania. Współtworzył Klub Myśli Politycznej – Jagiellonia. 
Z uwagi na swoją działalność został internowany 13 grudnia 1981 r., przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, Załężu i Kielcach. Został zwolniony 9 lipca 1982 r. 
Był sygnatariuszem deklaracji założycielskiej Ruchu Wolność i Pokój. W 1986 r. został wybrany przedstawicielem Krakowa do Rady Funduszu WiP. Był związany z Konfederacją Polski Niepodległej, brał udział w akcjach plakatowo-ulotkowych. 
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, zastrzeżono mu również możliwość wyjazdów zagranicznych. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN