Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Adam Henryk Kruk
ur. w 1941 roku w m. Ostrów Mazowiecka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012

Biogram

Był zaangażowany w działalność nielegalnych struktur NSZZ „Solidarność” na terenie Kostrzyna nad Odrą oraz Kostrzyńskich Zakładów Papierniczych. W okresie stanu wojennego zajmował się kolportażem ulotek. W okresie od 2 lutego 1983 r. do 9 grudnia 1985 r. pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w Słubicach.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN