Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chabrowski Jerzy

Jerzy Chabrowski

ur. w 1954 roku w m. Mińsk Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020
Biogram
Pan Jerzy Chabrowski w latach 1986-1989 zajmował się kolportowaniem podziemnych wydawnictw, które rozprowadzano na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Morcinek” w Kaczycach. 
Od 1988 r. współpracował z działaczami konspiracyjnej struktury o nazwie „Grupa Morcinek”, powołanej po strajkach sierpniowych w 1988 r. Tworzyli ją działacze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” KWK „Morcinek” w Kaczycach oraz członkowie Konfederacji Polski Niepodległej. Grupa ta zajmowała się kolportażem nielegalnej prasy na terenie Kaczyc, prowadziła akcje plakatowania miasta, a także brała udział w manifestacjach rocznicowych i tzw. mszach za ojczyznę. Pan Jerzy Chabrowski uczestniczył w tych przedsięwzięciach. 
Ponadto brał udział w strajku górników KWK „Morcinek” w Kaczycach w dniach 17-24 VIII 1988 r.  W czasie tego protestu należał do Komitetu Strajkowego i pełnił służbę wartowniczą na terenie kopalni. W konsekwencji został zwolniony z pracy bez wypowiedzenia umowy o pracę. Sprawa o przywrócenie do pracy trafiła do Sądu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, ostatecznie postępowanie zostało umorzone w dniu 23 IX 1988 r. Pan Jerzy Chabrowski został ponownie zatrudniony na nowych warunkach. 
W dniu 10 I 1989 r. przyłączył się do strajku ogłoszonego przez NSZZ „Solidarność” KWK „Morcinek”, podczas którego wysunięto postulat 6 godzinnego dnia pracy w temperaturze przekraczającej +28 stopni C.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków