Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Jan Półrola

ur. w 1947 roku w m. Radomsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 71/2018
Biogram
Andrzej Półrola współtworzył NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Radomsko w Radomsku. 14.12.1981 r. wziął udział w strajku okupacyjnym na terenie zakładu pracy, domagając się m.in. przywrócenia zawieszonej „Solidarności”, a następnie uczestniczył w akcji pomocy rodzinom internowanych. Jako członek podziemnych struktur „Solidarności” w okresie od maja 1985 r. do czerwca 1989 r. zajmował się rozpowszechnianiem niezależnej prasy, wydawnictw, ulotek, biuletynów, w tym m.in. „Solidarności Walczącej”, oraz uczestniczył w akcjach plakatowania i malowania napisów na murach miasta. W latach 1982–1989 był wielokrotnie wzywany na tzw. rozmowy ostrzegawcze i zastraszany zwolnieniem z pracy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków