Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cherubin Dariusz

Dariusz Zbigniew Cherubin

ur. w 1957 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
W 1980 r. podjął studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego i został członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 1980-1981 uczestniczył w protestach i strajkach organizowanych na UW, w tym dotyczących rejestracji NZS i strajkach solidarnościowych ze studentami Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu i Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie. Od początku 1982 r. rozprowadzał pismo NZS UW „Druk”. 
Od 1983 r. działał w organizacji „Niepodległość”, uczestniczył w spotkaniach zespołu redakcyjnego pisma o tej samej nazwie i rozpowszechniał je. Kolportował również pisma „ABC”, „Głos”, „Tygodnik Mazowsze” oraz książki wydawnictw „Krąg” i „Nova”. Po utworzeniu 11 listopada 1984 r. Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”, został członkiem Oddziału Warszawskiego partii. W jego mieszkaniu w Warszawie mieścił się punkt kontaktowy. Organizował spotkania z przedstawicielami z innych miast i zza granicy. W 1986 r. został członkiem redakcji pisma Warszawskiego Oddziału L-DP”N” - „Orientacja na Prawo”, a od grudnia 1987 r. do 1989 r. kierował redakcją pisma. W 1988 r. był członkiem Rady Politycznej L-DP”N” i uczestniczył w spotkaniu w Heidelbergu z zagranicznymi przedstawicielami organizacji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • K. Konoch, Pisma liberalne drugiego obiegu w Polsce w latach 1979-1990, Warszawa 2015
    • W. Domagalski „Orientacja na Prawo”, w: Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989 t. 1, Warszawa 2010
    • Kto był kim w drugim obiegu? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976-1989, pod red. D. Świerczyńskiej, Warszawa 1995