Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bojda Henryk

Henryk Józef Bojda

ur. w 1954 roku w m. Żory
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 362/2015
Biogram
Pan Henryk Bojda należał do NSZZ „Solidarność” od początku jej powstania na KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. W okresie od 27 VIII do 3 IX 1980 r. uczestniczył w strajku w ww. zakładzie pracy. Podczas pacyfikacji strajku w KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 13-15 XII 1981 r., Pan Henryk Bojda został trafiony pociskiem z rakietnicy, w wyniku czego doszło do trwałego uszkodzenia twarzy. Rezultatem odniesionych ran była konieczność przejścia na rentę w 1986 r.  
W dalszym ciągu jednak Pan Henryk Bojda działał w strukturach podziemnej „Solidarności” oraz zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej