Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Zbigniew Mielniczuk
ur. w 1953 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 70/2018

Biogram

W latach 1974-1989 był działaczem  Kręgu Pamięci Narodowej. Od 1979 r.  był członkiem Komitetu Katyńskiego, organizacji stawiającej sobie za cel upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej i pielęgnowanie pamięci o polskich ofiarach komunizmu w ZSRR. Uczestniczył w przygotowaniach do nielegalnego ustawienia pomnika Katyńskiego w lipcu 1981 r. w Dolince Katyńskiej na Powązkach w Warszawie. Brał udział uroczystościach patriotycznych oraz w manifestacjach. Był również kolporterem nielegalnych wydawnictw i ulotek. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków