Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Myszka Edmund

Edmund Konstanty Myszka

ur. w 1952 roku w m. Skowierzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 273/2020
Biogram
Edmund Myszka był członkiem NSZZ „Solidarność” w Kopalniach i Zakładach Przetwórczych Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną. W dniu 14 maja 1982 r. zorganizował na wezwanie władz krajowych NSZZ „Solidarność” manifestację w zakładzie pracy. W związku z tą działalnością został powołany do odbycia ćwiczeń w Jednostce Wojskowej nr 3466 w Czerwonym Borze w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r.
Przebywający w obozie wojskowym w Czerwonym Borze byli nieustannie inwigilowani przez oficerów WSW i funkcjonariuszy SB. Poddawano ich przesłuchaniom, rewizjom, zmuszano do ciężkiej, najczęściej bezsensownej pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Byli surowo karani za wszelkie przejawy oporu. Warunki zamieszkania były bardzo ciężkie i miały również charakter represyjny. Ta forma represji objęła działaczy opozycji (głównie „Solidarności”), którzy jako rezerwiści, trafili na trzymiesięczne „przeszkolenie”. Osoby te były typowane przez Wojskową Służbę Wewnętrzną w ścisłej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Celem operacji było osłabienie opozycji przed zapowiadanym na 10 listopada 1982 r. protestem przeciwko delegalizacji NSZZ „Solidarność”, którego władze się obawiały.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. G. Majchrzak, Warszawa 2016
    • Dionizy Garbacz, Złączył nas protest. Solidarność „Ziemia Sandomierska”, Stalowa Wola 2005 r.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN