Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bartczak Włodzimierz

Włodzimierz Bartczak

ur. w 1953 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 426/2014
Biogram
Włodzimierz Bartczak we wrześniu 1980 r. rozpoczął działalność w NSZZ „Solidarność”; w latach 1982–1985 był członkiem Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Łodzi, a w okresie 1984–1989 Tajnej Komisji Zakładowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku MPK, w grudniu 1981 r. został zatrzymany podczas malowania na murach haseł i kotwic „Solidarności” i ukarany grzywną kolegium ds. wykroczeń. W latach 1982–1989 zajmował się drukiem i kolportażem nielegalnych publikacji (w tym podziemnych pism „Gotowość Solidarności” i „Między Przystankami”), współorganizował wydawnictwo Pantograf oraz udostępniał własne mieszkanie na szkolenia z teorii poligrafii. Od 1986 r. działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy łódzkich parafiach oo. jezuitów i oo. salezjanów. W latach 1985–1988 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN