Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kalinowska Anna
Anna Kalinowska
ur. w 1946 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019

Biogram

Pracowała na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie była członkiem NSZZ „Solidarność”. W okresie stanu wojennego, który zastał ją w Danii, nawiązała kontakty z komitetami pomocy dla prześladowanych działaczy „Solidarności” i pracowała m.in. przy przygotowaniu paczek wysyłanych do Polski. Po powrocie w 1982 r. zajmowała się kolportażem prasy i wydawnictw niepodległościowych oraz organizowała w swoim domu w Podkowie Leśnej spotkania z niezależnymi twórcami kultury. W latach 1982-1989 zaangażowała się w organizowanie imprez kulturalnych w Komitecie Pomocy Bliźniemu w parafii św. Krzysztofa  w Podkowie Leśnej. Zajmowała się ponadto kolportażem wydawnictw podziemnych na Wydziale Biologii UW oraz na terenie parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej.

Biogram opracowano na podstawie:

publikacji:

Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności, Milanówek 2012 r.