Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Walczykiewicz Mieczysław
Mieczysław Jan Walczykiewicz
ur. w 1945 roku w m. Zakrzówek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012

Biogram

Był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” RI w gminie Szczytniki, następnie Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” RI w Kaliszu. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 r., został internowany. Przebywał w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, następnie w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. 8 marca 1982 r. został zwolniony z internowania. W latach 1981-1985 pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym WUSW w Kaliszu w związku ze swoją działalnością opozycyjną w strukturach NSZZ „Solidarność” RI oraz w Duszpasterstwie Rolników przy kościele oo. Jezuitów w Kaliszu. Wielokrotnie był zatrzymywany na 48 godzin a w jego miejscu zamieszkania przeprowadzano rewizje.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej