Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Tomaszewski Andrzej
Andrzej Tadeusz Tomaszewski
ur. w 1937 roku w m. Grodno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015

Biogram

Pan Andrzej Tomaszewski był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach. W miejscu pracy zakładał struktury NSZZ „Solidarność”, pełniąc jednocześnie funkcję przewodniczącego Zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność”. 
Z uwagi na organizowane przez Pana Andrzeja Tomaszewskiego akcje strajkowe i protestacyjne, jak i rozpowszechnianie wiadomości szkalujących ustrój PRL, został w dniu 19 XII 1981 r. internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu oraz w Darłówku.  W dniu 11 VI 1982 r. został zwolniony z internowania

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN