Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Staniszewska Krystyna

Krystyna Staniszewska

ur. w 1953 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Pani Krystyna Staniszewska w latach 1983-1988 współpracowała z NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, przede wszystkim współorganizując spotkania działaczy w ramach tzw. „Uniwersytetu Latającego” na terenie Dąbrowy Górniczej. 
W okresie od listopada 1984 r. do 1989 r. działała w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Dąbrowie Górniczej, zrzeszającego osoby zaangażowane w działalność opozycyjną. Pani Krystyna Staniszewska wchodziła także w skład „grupy inicjatywnej”, mającej na celu powołanie Klubu Inteligencji Katolickiej w Dąbrowie Górniczej, zorganizowanej w 1985 r. z inspiracji działaczy dąbrowskiej „Solidarności”. 
Ponadto organizowała pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin. 
Uczestniczyła również w wielu akcjach protestacyjnych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego i akcjach plakatowania.
Zajmowała się także kolportażem nielegalnych wydawnictw. Pełniła funkcję łącznika między ośrodkami opozycyjnymi w Dąbrowie Górniczej i Krakowie. 
Od września 1988 do marca 1989 r. współpracowała z redakcją pisma „Wolny Związkowiec”. 
W 1989 r. brała udział w powołaniu Komitetu Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej, którego głównym zadaniem było zorganizowanie kampanii wyborczej przed wyborami do Sejmu i Senatu w dniu 4 VI 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Agnieszka Przewłoka, Kluby Inteligencji Katolickiej w województwie katowickim 1956-1989, Katowice 2016; XX lat Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej. Oficyna Wydawnicza Volumen. Katowice–Warszawa 2000
    • Droga do niepodległości. Solidarność 1980-2005. Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2005.