Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ryczaj-Marchewczyk Krystyna

Krystyna Zofia Ryczaj-Marchewczyk

ur. w 1951 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011
Biogram
Od 1980 należała NSZZ „Solidarność”. Po 13 grudnia 1981 r. pomagała w ukrywaniu działaczy podziemnych struktur Związku. W latach 1981-1989 uczestniczyła w nielegalnym ruchu wydawniczym oraz kolportażowym. Od 1982 r. współpracowała z zespołem redakcyjnym podziemnego pisma „Hutnik”, m.in. współorganizowała pierwsze punkty druku i kolportażu. Była współredaktorką „Serwisu Informacyjnego RKS Małopolska” i „Aktualności Serwisu Informacyjnego”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN