Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jan Władysław Berek
ur. w 1942 roku w m. Kamienica Dolna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 519/2014

Biogram

Jan Władysław Berek  od 1971 r. pracował w Kombinacie Rolno-Przemysłowym „Igloopol” w Dębicy. W 1980 r. został członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w „Igloopolu”, działał również w NSZZ RI „Solidarność” w Brzostku.
13.12.1981 r. do godzin wieczornych brał udział w strajku okupacyjnym w Urzędzie Gminy w Brzostku. 16.12.1981 r. został zatrzymany za udział we wspomnianym strajku, a następnego dnia internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Po zwolnieniu z internowania w dn. 5.03.1982 r. kontynuował pracę w „Igloopolu”. Za swoją wcześniejszą działalność związkową był szykanowany w pracy.
Był inwigilowany przez funkcjonariuszy SB w latach 1982-1984.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN