Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Żarnecki Włodzimierz
Włodzimierz Żarnecki
ur. w 1954 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019

Biogram

W dniu 13 maja 1981 r. został internowany na wniosek Wydz. IIIA KSMO, jako członek NSZZ „Solidarność” Indywidualnego Rzemiosła. Został  osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka. Zwolnienie z internowania nastąpiło w dniu 12 lipca 1982 r. W latach 1984-1989 czynnie uczestniczył w druku i kolportażu wydawnictw sygnowanych przez Region Mazowsze NSZZ „Solidarność” i w związku z tym był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej