Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Paweł Bartłomiej Piskorski

ur. w 1968 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 524/2023
Biogram
W działalność antykomunistyczną zaangażował się w drugiej połowie lat 80.
W latach 1986-1987, w trakcie nauki w liceum, współorganizował kółka samokształceniowe oraz zajmował się drukiem i kolportażem bezdebitowych publikacji. Przed rozpoczęciem studiów w 1987 r. wszedł w skład Grup Oporu „Solidarni”. W latach 1987-1990 był zaangażowany w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił funkcje przewodniczącego NZS Wydziału Historii UW, przewodniczącego NZS UW, szefa Akademickiego Biura Interwencji, jak również współtworzył Biuro Zagraniczne. Należał ponadto do Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS.
26 kwietnia 1988 r. kolportował ulotki sygnowane przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność”, wzywające do bojkotu państwowych uroczystości pierwszomajowych i uczestnictwa w niezależnych obchodach. Ze względu na udział w akcji został zatrzymany, a następnie w dn. 29 lipca 1988 r. ukarany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń grzywną i przepadkiem zarekwirowanych dowodów rzeczowych.
Na początku 1989 r. wszedł w skład Komisji Krajowej NZS. Współpracował również z Komisją Interwencji i Samorządności NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Opinia Nurtu Niepodległościowego. Kwartalnik Ośrodka Myśli Niepodległościowej, nr 13, 2016
    • P. Pleskot, R. Spałek, Pokolenie 82-90. Niezależne Zrzeszenie Studentów na Uniwersytecie Warszawskim we wspomnieniach (1982-1990), Warszawa 2011