Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tomaszewska-Čupaila Grażyna

Grażyna Maria Tomaszewska-Čupaila

ur. w 1953 roku w m. Świebodzin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 425/2014
Biogram
Pani Grażyna Maria Tomaszewska-Čupaila w l. 1980-1989 czynnie działała w opozycji antykomunistycznej. 
Od września 1980 była członkinią NSZZ „Solidarność” oraz Koła „Solidarność” przy Szkole Podstawowej nr 20 , a także - do listopada 1980 r. - Komisji Koordynacyjnej  Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Dolny Śląsk. 
Od marca 1981 r. Pani Tomaszewska-Čupaila współpracowała z KK POiW, a od kwietnia 1981 r. z zespołem ds. przeprowadzenia zmian programów szkolnych w Zespole Oświaty i Wychowania. W dniach 8-17 listopada 1981 r.  brała udział w strajku Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku . W latach 1980-1989 była uczestniczką i prelegentką Klubu Inteligencji Katolickiej, a w okresie 1983-1989 Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Ponadto współorganizowała coroczne Msze za Ojczyznę w Dzień Edukacji Narodowej.
Dnia 4 listopada 1982 Pani Grażyna Maria Tomaszewska-Čupaila została zatrzymana i przetrzymywana w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, następnie internowana w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. Została zwolniona 4 grudnia 1982 r.
Od marca 1982 r. do 1989 r. Pani Grażyna Maria Tomaszewska-Čupaila była członkinią zespołu zajmującego się redakcją podziemnego miesięcznika „Wolny Głos Nauczycielski”. W latach 1982-1989 działała na rzecz Rady Edukacji oraz lokalnej Dolnośląskiej RE. W latach 1984-1989 była współzałożycielką i właścicielką księgozbioru podziemnej Biblioteki Nauczycielskiej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej