Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Kurek

ur. w 1950 roku w m. Krasnystaw
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015
Biogram
Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” na terenie Cukrowni „Krasnystaw” aktywnie zaangażował się w działalność tego związku, pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego KZ. Był inicjatorem strajków i kolporterem wydawnictw bezdebitowych, aktywnie uczestniczył w akcjach propagandowych, rozklejał plakaty i malował napisy, za co w listopadzie 1981 roku   skierowano wobec niego wniosek do Kolegium d/s Wykroczeń. W dniu 13.12.1981 r. internowany na podstawie decyzji nr 28/81 wydanej przez Komendanta KWMO w Chełmie. Osadzony w ZK w Chełmie i we Włodawie, a następnie w Załężu. Decyzja o uchyleniu internowania została wydana 29.06.1982 r. Po zwolnieniu z internowania był kontrolowany operacyjnie w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Uparty” jako kolporter wydawnictw bezdebitowych „wrogo ustosunkowany do PZRP i Rządu propagator antypaństwowych materiałów propagandowych”. Utrzymywał kontakty z innymi działaczami z Zamościa, z podziemia lubelskiego, a nawet Warszawy, skąd otrzymywał wydawnictwa bezdebitowe. Wielokrotnie prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze. Formą represji wobec Jana Kurka było także zastrzeżenie wyjazdów za granicę. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej