Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Thiem-Karabin Anna

Anna Danuta Thiem-Karabin

ur. w 1961 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
Anna Thiem Karabin była pracownikiem etatowym Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Toruniu od 15.01.1981 r. W czasie trwania obrad I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” pełniła funkcję łącznika i zajmowała się kolportażem literatury bezdebitowej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. Od 13.12.1981 r., wspólnie z innymi osobami, przechowywała pieniądze związkowe z Biura Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Toruniu oraz udzielała pomocy finansowej byłym pracownikom i rodzinom osób internowanych.
Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Toruniu z dnia 28.12.1981 r. została internowana na podstawie art. 4 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym. W dniu następnym osadzona w Zakładzie Karnym w Fordonie, a następnie przeniesiona do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi, gdzie przebywała do dnia 29.01.1982 r. 
W dniu 30.01.1982 r. została aresztowana na mocy postanowienia Prokuratora Rejonowego w Toruniu i osadzona kolejno w Areszcie Śledczym w Toruniu oraz Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 18.02.1982 r. została skazana na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny na podstawie art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym.  Orzeczoną karę więzienia zawieszono na okres 3 lat. W dniu 19.02.1982 r. została zwolniona z Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu. 
Po podjęciu zatrudnienia w Spółdzielni Inwalidów „Odrodzenie” pozostawała pod nadzorem kuratora sądowego.
Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej była inwigilowana przez SB w latach 1982-1983. W 1983 r. wyemigrowała z kraju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej