Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lipiec Krzysztof

Krzysztof Lipiec

ur. w 1959 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Pan Krzysztof Lipiec w latach 1980-1981 był twórcą i organizatorem Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Był inicjatorem postulatów kierowanych do kierownictwa uczelni, współredaktorem pisma NZS „Reflektor” oraz współzałożycielem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W dniu 26 maja 1981r. zorganizował wiec protestacyjny w sprawie uwolnienia więźniów politycznych połączony ze spotkaniem z działaczem Konfederacji Polski Niepodległej. Zajmował się kolportażem literatury KPN w kieleckim środowisku akademickim. Internowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach od 13.12.1981r. do 02.07.1982 r.             
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej