Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Niedopytalski Krzysztof

Krzysztof Włodzimierz Niedopytalski

ur. w 1951 roku w m. Topola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców Oddział Starachowice. W okresie od 21 sierpnia 1982 r. do 28 września 1982 r. był internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Od 1982 r. był  zaangażowany w działalność zawieszonego związku NSZZ „Solidarność”. Kolportował niezależną prasę i ulotki sygnowane przez „Solidarność” na terenie zakładu pracy. W 1989 r. był jednym z inicjatorów powołania NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Hurtu Spożywczego w Starachowicach. W tym samym roku został członkiem Zarządu Komisji Zakładowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN