Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jaworski Adam
Adam Andrzej Jaworski
ur. w 1950 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 490/2019

Biogram

Adam Andrzej Jaworski (1950-1995) pracował jako ślusarz w Hucie Stalowa Wola. Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego już 13 i 14.12.1981 r. brał udział w spotkaniach działaczy NSZZ „Solidarność” na których postanowiono podjąć działalność konspiracyjną. Należał do podziemnej struktury NSZZ „Solidarność” w Hucie Stalowa Wola. W latach 1982-1983 zbierał składki związkowe na pomoc dla internowanych i działalność drukarską. Od 1983 r. działał aktywnie w sieci kolportażu wydawnictw podziemnych na terenie HSW. Podczas rewizji w dn. 28.08.1983 r. w mieszkaniu Adama Jaworskiego funkcjonariusze SB zarekwirowali bezdebitowe wydawnictwa. Został zatrzymany na 48 godzin pod zarzutem działalności w podziemnych strukturach „Solidarności” oraz kolportowania podziemnej prasy w Stalowej Woli. Na podstawie amnestii z 1983 r. postępowanie karne zostało umorzone w dniu 15.12.1983 r. w zawieszeniu warunkowym na 2 lata. 
Adam Jaworski działał również w ramach Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli, organizując m.in. niezależne obozy wakacyjne dla młodzieży.  W latach 1985-1986 był członkiem TKZ NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola. W ramach działań represyjnych objęty był zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych od 14.10.1983 r. do 14.10.1987 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków