Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jackowska Barbara

Barbara Janina Jackowska

ur. w 1957 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 376/2016
Biogram
Barbara Jackowska była działaczką opozycji demokratycznej w Toruniu od drugiej połowy lat 70-tych XX wieku. 
Od 1977 r. jako studentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uczestniczyła w działalności Duszpasterstwa Akademickiego oo. Jezuitów w Toruniu oraz popularyzowała w środowisku studenckim przedsięwzięcia toruńskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.
W latach 1978-1979 współpracowała z czołowymi działaczami gdańskiej i toruńskiej opozycji: Studenckiego Komitetu Solidarności, Ruchu Młodej Polski, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.
Była łącznikiem przekazującym  informacje o sytuacji środowisk opozycyjnych oraz zajmowała się kolportażem  bezdebitowej literatury i  pism.
We wrześniu 1980 r. weszła w skład Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Toruniu. Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w Toruniu.


	
	
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003