Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalewicz Januariusz

Januariusz Kowalewicz

ur. w 1943 roku w m. Łapy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011
Biogram
Na początku lat 80. był pracownikiem Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, wszedł również w skład Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. 13 grudnia 1981 r. za organizację strajku został internowany i umieszczony w Zakładzie Karnym w Sieradzu, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. Został zwolniony 2 kwietnia 1982 r. ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Po zwolnieniu z internowania został zatrzymany i tymczasowo aresztowany w związku ze śledztwem w sprawie przechowywania i przekazywania do rozpowszechniania ulotek o treści antypaństwowej w okresie trwania stanu wojennego. Współtworzył Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy klasztorze Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim. W latach 1982-1988 był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN