Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kowalewicz Januariusz
Januariusz Kowalewicz
ur. w 1943 roku w m. Łapy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011

Biogram

Na początku lat 80. był pracownikiem Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, wszedł również w skład Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. 13 grudnia 1981 r. za organizację strajku został internowany i umieszczony w Zakładzie Karnym w Sieradzu, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. Został zwolniony 2 kwietnia 1982 r. ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Po zwolnieniu z internowania został zatrzymany i tymczasowo aresztowany w związku ze śledztwem w sprawie przechowywania i przekazywania do rozpowszechniania ulotek o treści antypaństwowej w okresie trwania stanu wojennego. Współtworzył Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy klasztorze Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim. W latach 1982-1988 był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN