Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Racewicz Józef

Józef Racewicz

ur. w 1951 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2017
Biogram
Józef Racewicz był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” oraz Konfederacji Polski Niepodległej w Białymstoku. Podczas stanu wojennego kolportował nielegalną prasę i pisma „Solidarności”, materialnie i moralnie pomagał represjonowanym, brał udział w Mszach Świętych w intencji ojczyzny w Białymstoku i w Warszawie, uczestniczył w manifestacjach antykomunistycznych, ściśle współpracował z kierownictwem KPN w Białymstoku. 
Był bardzo zaangażowany w powstanie i działalność Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku. 6 października 1981 r. został wiceprezesem klubu w Białymstoku i na tym stanowisku pozostawał do 1985 roku. Kontynuował działalność w KIK-u także podczas jego zawieszenia przez władze państwowe w okresie 13 grudnia 1981 – 29 listopada 1982. Pomimo oficjalnego zakazu członkowie KIK nie zaprzestali swojej działalności, m. in. organizowali pomoc dla rodzin osób internowanych pozostających w trudnej sytuacji materialnej, ukrywali członków „Solidarności”, przekazywali informacje osobom prowadzącym nielegalną działalność. W 1984 roku Józef Racewicz działał na rzecz powstania w Białymstoku pomnika ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego.
Z powodu swojej działalności Józef Racewicz w 1985 roku  był inwigilowany przez funkcjonariuszy Wydziału IV Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Białymstoku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • K. Sychowicz, Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku w latach 80. XX w., w: Kluby Inteligencji Kat. jako przestrzeń działań niezależ., pod red. K. Białeckiego, Warszawa-Poznań 2014.
    • Województwo białostockie w ocenie SB 1980-1985. Wybór źródeł, opr. A. Malczyk, J. Markiewicz, Białystok 2011.
    • Dzieje Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku, pod. red. ks. C. Gładczuka, Białystok 2001.