Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Małecki Janusz
Janusz Małecki
ur. w 1965 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 57/2017

Biogram

Janusz Małecki  zaangażował się w działalność opozycyjną będąc jeszcze uczniem Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy. Był kolporterem najważniejszych wydawnictw podziemnych takich jak: „Bydgoski Podziemny Serwis Informacyjny Solidarność” i „Almanach Bydgoski” oraz współorganizatorem akcji ulotkowych.
Dnia 3 maja 1983 r. uczestniczył w nielegalnej manifestacji przed kościołem O.O. Jezuitów w Bydgoszczy. Za powyższe został zatrzymany na 48 godzin i skazany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy na karę grzywny.
W 1987 r. będąc studentem Wydziału Humanistycznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zaangażował się w tworzenie struktur niejawnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz rozpoczął pracę w Komitecie Założycielskim NZS. W 1988 r. wszedł w skład Tymczasowego Zarządu Uczelnianego. W tym samym czasie współorganizował strajki na uczelni i brał udział w demonstracjach na terenie Torunia. Współtworzył studencką organizację Konfederacji Polski Niepodległej, a także wspierał działalność Ruchu „Wolność i Pokój”. 
  
	

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

W. Polak, "Czas ludzi niepokornych", Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń, 2003
W. Polak, "Wielbiciele Panny "S". Ruch Wolność i Pokój w Toruniu, Toruń 2013

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN