Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Małecka Benigna
Benigna Anna Małecka
ur. w 1962 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2017

Biogram

Pani Benigna Anna Małecka z d. Bielawska w dniu 31.08.1983 r. wzięła czynny udział w demonstracji pod pomnikiem upamiętniającym protest robotniczy "Czerwiec'76" w Radomiu. Została zatrzymana i doprowadzona do prokuratora z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Prokurator Rejonowy wszczął śledztwo, pod zarzutem czynnego udziału w nielegalnym zgromadzeniu i demonstracji pod płytą pomnika "Czerwiec 76", z udziałem ok. 1 tyś. osób, w czasie której "wznosiła wrogie okrzyki znieważające organa MO, co mogło doprowadzić do niepokoju publicznego lub rozruchów". W dniu 24.11.1983 r. Sąd Rejonowy wydał wyrok skazujący na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny. Pani Benigna Anna Małecka była pozbawiona wolności w okresie od 31.08.1983 do 25.11.1983 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej