Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Barczyk Gerard

Gerard Władysław Barczyk

ur. w 1952 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 411/2013
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” od września 1980 r. oraz współzałożycielem struktur NSZZ „S” w Fabryce Naczyń Emaliowanych w Olkuszu. Został dwukrotnie internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, od 25maja 1982 r. do 10 lipca 1982 r. oraz od 29 sierpnia 1982 r. do 15 października 1982 r. za „nieprzestrzeganie dekretu o stanie wojennym, destrukcyjny wpływ na otoczenie w miejscu pracy, negatywne nastawienie do rządu i partii i inspirowanie akcji protestacyjnej w zakładzie”. Gerard Barczyk był rozpracowywany operacyjnie, przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze oraz kontrole w miejscu pracy w latach 1982-1987.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN