Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kruszona Tomasz

Tomasz Kruszona

ur. w 1963 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
W trakcie studiów na I roku Akademii Rolniczej w Poznaniu w dniu 28 kwietnia 1983 r. został zatrzymany na Osiedlu Piastowskim w Poznaniu po akcji rozkładania ulotek na klatkach schodowych. 
Został tymczasowo aresztowany, a Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu postawiła mu zarzut, że w okresie stanu wojennego kolportował ulotki o treściach antypaństwowych oraz że brał udział w tajnym i nielegalnym związku w okresie od października 1982 r. do kwietnia 1983 r. Areszt ostatecznie uchylono 25 lipca 1983 r. 
Prowadzone przeciwko niemu śledztwo zostało umorzone 5 sierpnia 1983 r. na mocy przepisów ustawy o amnestii. 
W 1983 r. był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach sprawy dotyczącej kolportażu ulotek wzywających do bojkotu oficjalnych uroczystości pierwszomajowych w różnych punktach Poznania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN