Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Koźlicka Maria

Maria Teresa Koźlicka

ur. w 1930 roku w m. Gniezno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
Od lipca 1984 r. była zaangażowana w działalność podziemnej „Solidarności” w Poznaniu  – brała udział w wydawaniu i rozpowszechnianiu pisma „Solidarność Poznań”, jak również sporządzała i rozpowszechniała ulotki oraz inne wydawnictwa krytyczne wobec władz państwowych. W swoim mieszkaniu prowadziła punkt kolportażowy, w którym zgromadziła znaczne ilości podziemnych pism („Solidarność Walcząca”, „Solidarność – Tygodnik Mazowsze”) i ulotek, nawołujących do bojkotowania oficjalnych uroczystości państwowych. Została zatrzymana 19.04.1985 r. i osadzona w areszcie. Podczas śledztwa odmówiła składania wyjaśnień. Ze względu na stan zdrowia 29.07.1985 r. zwolniono ją z aresztu. Na posiedzeniu z 14.02.1986 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu warunkowo umorzył prowadzone przeciwko niej postępowanie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN