Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Janikowski Edmund

Edmund Janikowski

ur. w 1944 roku w m. Somonino
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Edmund Janikowski, będąc pracownikiem Zarządu Portu Szczecin, w okresie stanu wojennego zajmował się przechowywaniem we własnym mieszkaniu oraz kolportowaniem na terenie swojego zakładu pracy, podziemnych wydawnictw. W sprawie gromadzenia i rozpowszechniania przez Edmunda Janikowskiego podziemnych pism, Wydział Śledczy KWMO w Szczecinie wszczął śledztwo o popełnienie przestępstwa z art. 271 par. 1 kk. Dnia 27 .07.1983 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Szczecinie przedstawił Edmundowi Janikowskiemu zarzut o to, że od maja 1982 r. do 24.03.1983 r. w Szczecinie przechowywał oraz kolportował wśród pracowników Zarządu Portu Szczecin ulotki sygnowane przez NSZZ „Solidarność” o treści poniżającej ustrój PRL i zawierające fałszywe wiadomości narażające interes państwa ludowego na poważną szkodę, tj. o przestępstwo z art. 270 par. 1 w zb. z art. 271 par. 1 i 273 par. 1 i 2 kk. Nie zastosowano względem pana Edmunda Janikowskiego środka zapobiegawczego. Dnia 27.07.1983 r. prokurator złożył do Sądu Rejonowego w Szczecinie wniosek o umorzenie postępowania na mocy przepisów ustawy o amnestii i Sąd Rejonowy postępowanie umorzył. 
W latach 1984 – 1988  Edmund Janikowski był działaczem podziemnej „Solidarności” zajmującym się kolportażem podziemnej prasy.
Jako osoba podejrzana o działalność antysystemową od lutego 1983 r. do lipca 1984 r. Edmund Janikowski objęty był kontrolą operacyjną przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków