Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jeżowska-Kaczanowska Danuta

Danuta Maria Jeżowska-Kaczanowska

ur. w 1945 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 360/2015
Biogram
Danuta Maria Jeżowska-Kaczanowska - absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W marcu 1968 r. uczestniczyła w wiecach studenckich na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1968-1973 była dziennikarką szczecińskich „Wiadomości Zachodnich”, od 1973 r. do 1975 r. „Sztandaru Młodych” następnie w latach 1975-1981 „Głosu Szczecińskiego”.  
We wrześniu 1980 r. wstąpiła do „Solidarności” jako jeden z członków Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” w RSW Prasa-Książka-Ruch w Szczecinie, od listopada 1980 r. w Zarządzie Koła „Solidarności”. Dnia 30.12.1981 r. została zwolniona z pracy w redakcji „Głosu Szczecińskiego”, pracę podjęła dopiero w grudniu 1982 r. 
Od 1982 r. zajęła się organizowaniem pomocy dla internowanych, wstąpiła także do Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Za swoją działalność była szykanowana i zmuszona (z mężem Mieczysławem Kaczanowskim) do opuszczenia własnościowego mieszkania spółdzielczego. 
Była jedną ze  współzałożycielek i redaktorek podziemnego pisma „BIS”. Do 1983 r. autorka i redaktorka pism: „Głos Polmo”, „Od Dołu”, „Świt”, do 1987 r. „Okno”, w latach 1986-1989 „Obraz”. 
Od 1989 r. była członkiem Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie, od maja do czerwca 1989 r. współorganizatorką i członkiem zespołu redakcyjnego niezależnego pisma Komitetu pn. „Goniec Wyborczy”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów