Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adam Malczyk

ur. w 1967 roku w m. Sokółka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Adam Malczyk od października 1987 r. do września 1989 r. współorganizował i działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Drukował nielegalne wydawnictwa NZS FUW w Białymstoku: Międzyśrodowiskowy Biuletyn Informacyjny oraz Biuletyn Informacyjny NZS „Trzynastka”. Brał także udział w kolportażu nielegalnych wydawnictw i ulotek, m.in. „Solidarności” i NZS. Był uczestnikiem wieców, pikiet i demonstracji antysystemowych, m.in. 8 marca 1988 r. w Warszawie w 20. rocznicę wydarzeń marcowych. Był współorganizatorem i uczestnikiem nielegalnych demonstracji w Białymstoku. 11 listopada 1988 r. dzięki determinacji grupy studentów z NZS FUW w Białymstoku, wśród których był Adam Malczyk, doszło do pierwszej od zakończenia stanu wojennego wielotysięcznej demonstracji w Białymstoku, do której studenci wraz z działaczami KPN zmobilizowali uczestników rocznicowej mszy świętej. Demonstracje z inicjatywy NZS odbyły się również 19 stycznia 1989, 17 lutego 1989 i 20 kwietnia 1989 r. Podczas demonstracji lutowej ostatni raz w Białymstoku interweniowało ZOMO. Adam Malczyk był jednym z organizatorów strajku okupacyjnego Filii UW w Białymstoku w proteście przeciw odmowie rejestracji NZS (26-31 maja 1989 r.) Był członkiem komitetu strajkowego (wraz z Andrzejem Duchnowskim, Michałem Hintertanem, Markiem Hryniewickim, Tomaszem Kowalewskim, Robertem Mrozowskim, Jackiem Piorunkiem i Arturem Smółką). Adam Malczyk zbierał również relacje osób deportowanych do ZSRR dla Archiwum Wschodniego .

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • Wybraliśmy wolność.NSZ Białystok 1980-1990, pod red. A. Malczyka i J. Żabiuka, Białystok 2014