Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Florian Szczepaniak
ur. w 1930 roku w m. Łąki Stare
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 490/2019

Biogram

Florian Szczepaniak od 1972 r. zatrudniony był w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie. Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w tej szkole. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową  udostępniając dom i inne pomieszczenia na spotkania konspiracyjne. Podjął współpracę z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie kolportując i przechowując wydawane przez nią oraz sprowadzane nielegalne biuletyny i wydawnictwa (Przegląd Wiadomości Agencyjnych, Tygodnik Mazowsze, Trwamy, Obrona, Łącznik). Współpracował także w organizowaniu uroczystości patriotycznych i religijnych, których organizatorem była podziemna „Solidarność”. W miejscu pracy Służba Bezpieczeństwa kilkakrotnie przeprowadzała rewizje pomieszczenia w którym pracował; rewizje przeprowadzano także w jego miejscu zamieszkania.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków