Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Maślach Andrzej

Andrzej Jakub Maślach

ur. w 1955 roku w m. Stalowa Wola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012
Biogram
Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Przemysłowym „Huta Stalowa Wola”. Dnia 7 maja 1982 r. został tymczasowo aresztowany jako podejrzany o zorganizowanie w dniu 14 grudnia 1981 r. strajku na wydziale zmilitaryzowanym „Huty Stalowa Wola” oraz o współorganizowanie 5-15 minutowych strajków na znak protestu przeciw wprowadzeniu stanu wojennego. 
W dniu 24 maja 1982 r. za wymienione czyny został skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, pozbawienie praw publicznych na okres 4 lat oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości. W trakcie pobytu w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie poparł zbiorową głodówkę, której celem było wymuszenie łagodniejszych warunków odbywania kary, żądał także odrębnego regulaminu wykonania kary dla skazanych z dekretu o stanie wojennym. Z więzienia został zwolniony w dniu 28 maja 1983 r., z wyznaczeniem okresu próby na 4 lata. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN