Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stachowiak Krystyna

Krystyna Stachowiak

ur. w 1946 roku w m. Chełmża
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018
Biogram
Od września 1980 r. w NSZZ ,,Solidarność”. Przewodnicząca Komisji Koordynacyjnej ,,S” Ziemii Wschowskiej. 13.12.1981 r. została internowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wlkp., a następnie w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Odmówiła podpisania oświadczenia o lojalności wobec władz PRL. Z internowania została zwolniona 30.12.1981 r. W latach 1986–1989 angażowała się w działalność Kościelnej Służby Porządkowej przy parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu, brała udział w uroczystościach kościelnych przy parafii pw. Stanisława Kostki w Warszawie. Organizowała i uczestniczyła w pielgrzymkach, manifestacjach rocznicowych i marszach protestacyjnych na terenie Poznania. Udzielała się w zdelegalizowanej NSZZ „Solidarności” Rolników Indywidualnych. W tym okresie, wraz z innymi osobami, na terenie Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu redagowała i kolportowała bezdebitowe pismo „Róbmy swoje”. Była aktywnym kolporterem podziemnych wydawnictw „Solidarności Walczącej”. Jako członek Polskiej Partii Socjalistycznej w 1988 r. kilkakrotnie uczestniczyła w zebraniach partii. Z tego powodu była przesłuchiwana, dokonywano przeszukiwań w miejscu zamieszkania, a w miejscu pracy przeprowadzano z nią rozmowy ostrzegawcze. W 1988 r. za działalność opozycyjną była trzykrotnie zatrzymywana.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN